Search
Close this search box.

Follow Us

Category: અપરાધ

ઘાડ – ખૂન, લુંટ, ઘરફોડ ચોરીઓના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલ અને બે ગુનાઓમાં નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડી, અમરેલી જિલ્લાના ચાર અનટિકટ ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓ ડીટેકટ કરતી અમરેલી એલ.સી.બી. ટીમ

Read More »