Search
Close this search box.

Follow Us

Category: Uncategorized

ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે તથા જુનાગઢ જીલ્લા વંથલી પો.સ્ટે.તથા રાજકોટ શહેર ભક્તિનગર પો.સ્ટે.ના ચોરી તથા ઘરફોડના ૨૫ જેટલા ગુ‌ન્હામા નાશતા ફરતા રીઢા આરોપીને પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ

Read More »